User Files for AmaizumiUni

All User Files Profile for AmaizumiUni Upload

#75323877142368322 - hokuto no ken3 correction

Hokuto no Ken 3 - Shinseiki Souzou - Seiken Retsuden.bk2

Uploaded 11/5/2021 5:10 AM by AmaizumiUni (3 files)

For Nintendo Entertainment System

In 01:15.25 (4523 frames), 173 rerecords

512 views, 36 downloads


world map move to up lag delete

Download (2.55 KB) Info

#61981426673085557 - Uruseiyatsura lum no Wedding Bell

Urusei Yatsura - Lum no Wedding Bell (J)-0.fm2

Uploaded 3/14/2020 8:01 AM by AmaizumiUni (3 files)

For Nintendo Entertainment System

In 09:25.73 (34000 frames), 2204 rerecords

6544 views, 302 downloads


Download (510.26 KB) Info

#20218740125291895 - Cosmo police gyalivan rev2

Cosmo Police - Galivan (J).fm2

Uploaded 1/19/2015 12:55 PM by AmaizumiUni (3 files)

For Nintendo Entertainment System

In 03:20.10 (12026 frames), 608 rerecords

11128 views, 852 downloads


Download (276.84 KB) Info