User Files from AmaizumiUni

Upload All User Files

#75323877142368322 - hokuto no ken3 correction

Hokuto no Ken 3 - Shinseiki Souzou - Seiken Retsuden.bk2
In 01:15.26 (4523 frames), 173 rerecords
130 downloads
Uploaded 11/5/2021 5:10 AM by AmaizumiUni (see all 3)
world map move to up lag delete

#61981426673085557 - Uruseiyatsura lum no Wedding Bell

Urusei Yatsura - Lum no Wedding Bell (J)-0.fm2
In 09:25.74 (34000 frames), 2204 rerecords
392 downloads
Uploaded 3/14/2020 8:01 AM by AmaizumiUni (see all 3)

#20218740125291895 - Cosmo police gyalivan rev2

Cosmo Police - Galivan (J).fm2
In 03:20.10 (12026 frames), 608 rerecords
947 downloads
Uploaded 1/19/2015 12:55 PM by AmaizumiUni (see all 3)